вариране

variability, variance, variation
* * *
варѝране,
ср., само ед. variability, variance, variation; fluctuation.
* * *
fluctuation; variance{`vexrixns}; variation
* * *
variability, variance, variation

Български-английски речник. 2013.

Look at other dictionaries:

  • вариране — същ. колебание, отклонение същ. нестабилност, колебливост, неустановеност, промяна, разлика …   Български синонимен речник

  • колебание — същ. колебливост, променчивост, непостоянство, несигурност, неустановеност, неустойчивост, неопределеност, неизвестност същ. безпътица, кръстопът, нерешителност, несмелост, малодушие, неувереност, съмнение, раздвоение, плахост, боязливост, смут,… …   Български синонимен речник

  • колебливост — същ. колебание, променчивост, непостоянство, несигурност, неустановеност, неустойчивост, неопределеност, неизвестност същ. безпътица, кръстопът, нерешителност, несмелост, малодушие, неувереност, съмнение, раздвоение, плахост, боязливост, смут,… …   Български синонимен речник

  • нестабилност — същ. неустойчивост, слабост, неиздръжливост същ. колебливост, неустановеност същ. вариране, колебание, промяна, разлика …   Български синонимен речник

  • неустановеност — същ. несигурност, неяснота, нерешителност, непоследователност, двоумение, неустойчивост, непостоянство, нестабилност същ. колебание, колебливост същ. вариране, промяна, разлика същ. неопределеност …   Български синонимен речник

  • отклонение — същ. разсейване, аберация, колебание, различие, отделяне, отдалечаване същ. отстъпление, изключение, толеранс същ. нарушение, изопачаване, извращаване, изкривяване, преиначаване същ. заблуждение, отделяне от правия път същ. вариране същ …   Български синонимен речник

  • промяна — същ. променяне, изменение, видоизменение, трансформация, модификация, преобразование, реформа, реорганизация, смяна, замяна, подновяване, метаморфоза същ. обрат, поврат, превратност, преврат същ. разместване, разменяване същ. поправка същ.… …   Български синонимен речник

  • разлика — същ. различие, нееднаквост, отличие, разграничение, отличителен белег, характерност, характерен белег, особеност, специфичност, свойство, качество същ. разнообразие, многообразие, разновидност, изключение, рядкост, отклонение, несходство,… …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.